7 Perbuatan keji yang membinasakan

5 Januari 2010

“Hendaknya kalian menjauhi tujuh macam perbuatan keji yang membinasakan. Dikatakan “Ya rasulullah, apa saja tujuh perbuatan itu ?” Beliau bersabda Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu sebab yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan peperangan, dan menuduh berbuat zina kepada perempuan-perempuan mukminah yang bersuami yang lupa”

(Hadits Shahih al Bukhari)

Iklan